Bibliotheek zamelt Engelstalige boeken in voor Jyambere Asse

Heb je thuis Engelstalige kinder- en tienerboeken of Engelstalig didactisch materiaal? Kom naar de bib en doneer dit materiaal aan Jyambere Asse.

Jyambere Asse is een organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in kleinere plaatsen in Rwanda die door omstandigheden nauwelijks toegang hebben tot onderwijs.

Schoolbibliotheek

Met de opbrengst van deze inzamelactie wil zij een schoolbibliotheek opstarten in de St. Joseph school, in Muhato, een dorp in Rwanda.

Nog tot Pasen 2018 fungeert onze bib als inzamelpunt voor dit broodnodige project.

Positief resultaat

In Muhato vind je veel  straatkinderen en vluchtelingengezinnen. Op het vlak van onderwijsniveau en studieresultaten van de leerlingen scoorde de  St Joseph school slecht.

In 2015 zijn enkele Assese leerkrachten naar Muhato gereisd om de leraren van deze school didactische vaardigheden aan te leren. Dit had een positief resultaat. Meer leerlingen studeerden af aan deze school.

Leesplezier en taalontwikkeling

Met de opstart van een schoolbibliotheek wil Jyambere Asse de kinderen van de St. Joseph school aanzetten tot lezen. Want lezen stimuleert de taalontwikkeling, het inzicht in de opbouw van teksten én meer kennis van de wereld.

Jyambere Asse staat zelf in voor de verzending van de boeken naar Rwanda.

Advertenties

Sluitingsdagen kerstvakantie

De bibliotheek sluit op:

  • Maandag 25 december (kerstdag)
  • Dinsdag 26 december (tweede kerstdag)
  • Maandag 1 januari (nieuwjaar)
  • Dinsdag 2 januari (tweede nieuwjaarsdag)

Altijd weer

Het driejaarlijks kunstproject Van Stof tot Asse loopt nog tot 24 september op diverse locaties in Asse, onder meer in de foyer van CC Asse.
Naar aanleiding van dit project schreef Assenaar Moniek De Vis dit wondermooie gedicht.